Bảng giá bán sỉ lá cửa cuốn nhôm khe thoáng Đức

Bảng giá bán sỉ lá cửa cuốn nhôm khe thoáng Đức

(Giá đã bao gồm phí vận chuyển, chưa tính phí lắp đặt)

  • Motor và Bình lưu điện tính riêng
  • Cảm biến tự dừng, còi báo động tính riêng
  • Cửa dưới 7m tình thêm 500k/bộ
Cửa cuốn mã PM701 650.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM491 800.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM491A 800.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM503 900.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM481K 1.200.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM501K 1.100.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM1020S 1.420.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM960ST 1.250.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM1060S 1.680.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM2014 1.150.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM600SE 1.350.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM482 1.000.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM500SC 1.350.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM800SD 1.500.000 VNĐ
Cửa cuốn mã PM1295i 1.580000 VNĐ

Design by iWeb247.com - Thiết kế website chuyên nghiệp